Zgodność z RODO

LiveCall przestrzega przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jak przygotowaliśmy się do wdrożenia RODO:

Zespół LiveCall starannie pracował nad dostosowaniem się do nowych przepisów aby zapewnić adekwatny poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Kroki, które podjęliśmy:

 • Przeprowadziliśmy audyt wewnętrzny i zdefiniowaliśmy niezbędne zmiany w dotychczasowych procesach przetwarzania danych
 • Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych
 • Wdrożyliśmy zmiany w produkcie, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych osobowych (wymienione poniżej)
 • Wprowadziliśmy zmiany w produkcie, aby umożliwić wykonanie praw osób, których dane dotyczą
 • Podpisaliśmy umowy powierzenia przetwarzania z naszymi dostawcami (podwykonawcami)
 • Aktualizowaliśmy nasz Regulamin i Politykę Prywatności
 • Wprowadziliśmy proces tworzenia kopii zapasowych aby odzyskiwać dane
 • Wdrożyliśmy procedury analizy ryzyka
 • Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu RODO dla pracowników
 • Przygotowaliśmy umowę powierzenia przetwarzania dla naszych klientów

Funkcje LiveCall zgodnie z privacy by design

Nasz zespół produktowy wprowadził nowe funkcje aby zapewnić klientom korzystanie z produktu w zgodności z RODO.

Funkcje we wtyczce LiveCall:

 • Zbieranie zgód na przetwarzanie danych przez checkbox we wtyczce
 • Możliwość zamieszczenia klauzuli informacyjnej we wtyczce LiveCall

Funkcje w panelu LiveCall:

 • Enkrypcja nagrań rozmów telefonicznych
 • Możliwość usuwania plików z nagraniami rozmów
 • Czyszczenie historii leadów po określonym czasie
 • Ukrywanie numerów telefonów osobom nieuprawnionym

Klient może również wyłączyć opcję nagrywania rozmów.

Nasi dostawcy (podprocesorzy):

LiveCall korzysta z dostawców którzy przestrzegają przepisów RODO. Większość dostawców znajduje się na terenie UE, a LiveCall ma z nimi podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych. Podwykonawcom z USA powierzamy dane zgodnie z Decyzj 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych.

Zakres zbieranych danych

Każdy klient decyduje jakie dane powinny być zbierane przez wtyczkę. Zebrane dane są przekazywane LiveCall, który przetwarza je jako Podmiot Przetwarzający w znaczeniu RODO. Klient LiveCall jest Administratorem danych.

Aby korzystać z usługi LiveCall potrzebne są następujące dane:

 • Numer telefonu
 • Adres IP

Opcjonalnie, klient LiveCall może zadecydować o przetwarzaniu dodatkowych danych takich jak:

 • Nagrania rozmów
 • Zbieranie imion, adresów email i innych danych przez wtyczkę LiveCall

LiveCall jest Administratorem danych klienta:

 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Dane płatnicze

Zebranie tych danych jest niezbędne do korzystania z usługi LiveCall.

Jak korzystać z LiveCall aby zachować zgodność z RODO

Klienci z siedzibą na terenie UE i/lub przetwarzający dane osobowe obywateli UE, powinni stosować następujące funkcje:

 1. Dodać do popup’u wtyczki LiveCall klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Jeśli rozmowy są nagrywane, tutaj także należy zamieścić o tym informację. Można również dodać link do Polityki Prywatności.
 2. Jeśli dane będą przetwarzane do innych celów marketingowych, należy zamieścić checkbox na zgodę. Dane o tym, który lead wyraził zgodę znajdują się w raportach połączeń.
 3. Chronić dane zebrane przez LiveCall. Przetrzymuj dane na bezpiecznych urządzeniach i zbiorach danych. Przed wysłaniem danych mailem, zaszyfruj plik.

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania prosimy o kontakt na hello@livecall.io .

Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w sekcji 7. Regulaminu.